Brass Racks : SIMPLY ME-Clothes Shop
ราวแขวนผ้า
ทองเหลือง-ทองแดง
Brass Works : REPETTO Ballet Clothe Shop
บันไดลิง
ทองเหลือง
ทองเหลือง
ช่องกดเบียร์
ทองเหลือง
ทองเหลือง
ชั้นวางของ
ทองเหลือง
ทองเหลือง
ลายฉลุ และ Foot Rail
ทองเหลือง
ทองเหลือง
ราวกันตก
ทองเหลืองรมดำ
ทองเหลือง
แท่นวางเครื่องประดับ
ทองเหลือง
ทองเหลือง
ราวกันตก
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
ราวกันตก
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
ขาโซฟา
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
ฉากรับชั้น
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
ขาแขวนไม้แขวนเสื้อ
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
หลอดเป่าสี
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
กรอบกระจกเงายืดได้
ทองแดงด้าน
ทองเหลือง
โครงรับกระจกเงา
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
คิ้วประดับหน้าต่าง
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
หัวบันได
ทองเหลืองขัดด้าน
ทองเหลือง
เสารับชั้น
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
เสารับกระจก
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
ปริซึม
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
ขา
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
คิ้ว
ทองเหลือง พับยู
ทองเหลือง
ราวบันไดทองเหลือง
ทองเหลือง
ราวบันไดทองเหลือง
ทองเหลือง
ราวบันไดทองเหลือง
ทองเหลือง
ราวบันได
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
ราวบันได
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
ราวบันได
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
ราวบันได
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
มือจับประตู
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
มือจับประตู
ทองเหลืองขัดเงา
ทองเหลือง
กัดป้ายทองเหลือง
ทองเหลือง
ตัวอักษรทองเหลือง
ทองเหลือง
งานทองเหลืองตามแบบ
ทองเหลือง
กัดป้ายทองเหลือง