งานกลึงสแตนเลส
งานกลึงสแตนเลส
ข้อต่อวาล์วสแตนเลส
ข้อต่อวาล์วสแตนเลส
Shaft Roll
Shaft Roll
Klematis
แกนกระบอกสูบ
Klematis
เฟืองทองเหลือง
Klematis
งานอลูมิเนียมตามแบบ